Ännu ett önskeavsnitt där vi på sant spelifieringsmanér försöker lösa verkliga problem i samtiden. Denna vecka på begäran av Mats granne, Gunnar Backlund.

Mats och Jan gör en ansats att prata spelifiering av ett ”tungt” område; Gamification of Flyktingkrisen. Sverige tog emot 160 000 invandrare under 2015. Det har lett till allt från politisk polarisering till många fall av facebookångest. Så vad gör vi? Hur kan man som medelsvensson engagera sig och göra något åt situation men och hur kan man öka motivtionen hos de som anländer? Kan man spelifiera den byråkratiska strukturen och använda data för att skapa mer feedback till de nyanlända så att de får mer känsla för hur det går med att bli integrerad? Och veta vad man behöver göra för att komma in i samhället. Kan man bygga sociala närverk som motiverar möten och integration? Eller ska man leta snabbfixar och helt enkelt vara plocka in Billy-Bob? Jan tror att det handlar mycket om attityder och strukturer. Han nämner det ca 80 gånger. Mats hamnar i affekt och vill använda samma demagogiska och manipulativa fultrick som extremhögern – att engagera kring egoism – och använda det för att bygga en mer jämnställd värld.

Krävs det en Aylan för att engagera i flyktingfrågan eller finns det andra sätt att skapa engagemang runt asylsökande och arbetsinvandrare? Kan man använda humor som Carl Stanley? Kan vi tänka oss att bli utlånade till en flyktingfamilj?

Och sen vi oss ställer också den relevanta frågan; Skulle du vara redo att integrera fler människor om du fick en elgitarr?

Konkreta koncept och vassa pitchar levereras såväl som de fina initiativ som redan tagits fram inom området. Från Refugees welcome till Låna en svensk och spel som Darfur is dying. Bästa avsnittet hittills tycker Jan. Mats är mer modest.

Lyssna

Referenser

Span

image