De tre vanligaste anledningarna till att din Gamificationsatsning misslyckas:
1) Du spelifierar fel saker (dvs du löser inte ett verkligt problem)
2) Du har fel ansatser (utgå alltid ifrån dina användare)
3) Du ger upp för tidigt (kalibrering efter lansering är 50% av arbetet)

The three most common reasons why your Gamificationproject fails:
1) You are gamifying the wrong activities (ie you are not solving the actual problems)
2) You have the wrong approach (always focus on user’s need)
3) You quit and give up too early (calibration of your shipped solution is up to 50% of the job)

Lyssna

Mer då

På beställning av våra lyssnare i allmänhet och Emma Dawson i synnerhet så försöker vi i dagens avsnitt att belysa varför gamificationprojekt misslyckas. Detta är det första av 5 önskeavsnitt under kvartal 1 2016. I nästa avsnitt tittar vi på för- och nackdelar med plattformar och intervjuar ett antal aktörer på den svenska marknaden.

Men denna vecka så handlar det alltså om misslyckad Gamification. Vi säger ofta att Gamification är en del av UX, alltså användarupplevelsen. 2016 borde det vara en hygienfaktor när man tänker god design. Dålig Gamification å andra sidan, är rent ohygieniskt och kan till och med kännas smutsigt.

Gartners prognoser för 2014 (2012 pratade de om att 80% av de som försöker sig på Gamification misslyckas) är en återkommande siffra i den pågående diskussionen runt Gamification. Fel ansatser, svag design, förenklad syn och oklara mål är några anledningar till varför man misslyckas. Och sen var det ju det här med definitionen av misslyckande: ger man upp eller fortsätter man tills man lyckas? Och är då de försöken som inte lyckades misslyckanden? ”There is no try! Do or do not” sa Yoda och Thomas Alva Edison misslyckades aldrig med glödlampan trots alla försök för den slutgiltiga framgången OMDEFINIERADE de tidigare misslyckandena.

Inom den agila världen pratar man om FAIL FAST som ett sätt att pröva/experimentera i liten skala för att kunna parera och styra rätt. Prova, analysera, korrigera, prova om. Det konceptet borde kanske gälla alla delar av livet? Ett bra försök kan aldrig vara ett misslyckande. Bara en erfarenhet. Ett halvhjärtat försök dessutom.