Det hittills smaskigaste avsnittet i vår serie om drivkrafterna bakom gamification avhandlar vi hur den mörka drivkraften UNDVIKANDE kan bidra till att skapa balans i ett spelifierat system. Vi pratar om varför vi inte gillar den men också om varför den är nödvändig. Om man inte kan ”dö” eller ”förlora” i en spelkontext så försvinner lite av spänningen.

Jan har det lite jobbigt med räkningarna och förstår inte varför han ska betala vissa. Vi pratar om hur det funkar hemma i våra relationer och hur guilt-trippande kan vara en stark drivkraft för hushållsarbete. Vi pratar om vad som är drivkraften bakom att tidrapportera som konsult men man får sällan feedback annat än om man är sen.

Vi pratar också om ett misslyckat spelifieringsförsök på ett dagis. Jan pitchar en checklista för att bedriva lyckade spelifieringsprojekt och Mats har köpt tjuvlarm och lackat ur på gymmets system för att bestraffa en om man missar en träningstid istället för att belöna om man kommer i tid. Piska vs Morot är två olika sätt att driva på och skapa incitament och vi människor har en tendens att börja tänka i bestraffning väldigt ofta. Vi läser stafettsagan och ger våra lyssnare en riktigt tuff utmaning. Och så släpper Jan en bomb precis innan det är game over!

#ingethokuspokus

Lyssna här

Jans checklista

…. för ett lyckat spelifieringsprojekt (t.ex. intern training, onboarding och processer):

1) Involvera HR eller annan processägare

2) Adressera 4-5 specifika aktiviteter /områden som ni vill förbättra

3) Definiera affärsmålen, målgruppen och hur ni kan mäta framgången med spelifiering (t.ex. 50% fler besökare, Stannar dubbelt så länge eller använder även på kvällar och helger) – vilket beteende vill ni förändra? (genom att addera mening till systemet)

4) Pitcha de aktiviteter ni vill förbättra genom spelifiering och definiera vad ni menar med spelfiering (hint lyssna på Jan och Mats)

5) Workshoppa kandidera spelmekaniker för respektive aktivitet/område (med alla spelartyper och drivkrafter i bakhuvudet) – Involvera UX-kompetenser

6) Fundera om det är strukturell gamification (spelifierade systemelement) eller Serious Games (narrativ/storyline/skräddarsydda)

7) Ta fram ett Proof of Concept

8) Speltesta, slipa, speltesta, slipa, speltesta, slipa