Människan är en i grunden social varelse som alltid förhåller sig till andra även när hen är ensam. Redan på tredje trappsteget i Maslows behovstrappa kommer behovet vara älskad, ha vänner och känna gemenskap. Kort och gott att ingå i ett sammanhang. Även i spelifiering är gruppaspekten en av de viktigaste drivkrafterna. Spelmekanikerna för att interagera med andra är effektiva och beroendeframkallande. Se bara på sociala medias hypnotiserande kraft när vi lajkar och puffar och kommenterar.

Vi pratar såklart vidare om Octalysis men också lite om ”the empty bar syndrome”, social treasures, thank-you-economy, socialt puffande, mentorskap, generositet och givandets glädje. Vi tycker lite olika om en film som innehåller en spelifieringsliknelse med en katt som lurar en dum hund och cynismen i att lura folk att uträtta arbete genom att bjussa på rolig spelifiering. Och så kör vi en ny tävling där vi skriver en #stafettsaga på Twitter om en liten grå häst. Häng på så kör vi #Gamificationfredag.

 

Lyssna